Sunday, March 13, 2011

TERABAINYA ROHANI

Letakkan agenda ubudiyah sebagai agenda terpenting dalam memacu pambangunan negara agar masyarakat hidup aman sejahtera.

Hakikatnya dalam jasad manusia ada roh yg perlu dimanja. Mengapa sering mengutamakan kehendak jasad semata sedangkan aspek pembangunan fizikal & rohani harus berjalan seiring?

Sebenarnya, generasi baru sangat dahagakan pembangunan rohani. Sewajarnya, pembangunan manusia ke arah mengenal Allah adalah agenda pambangunan terpenting.

Tegakkan Islam dalam dirimu,
nescaya akan tertegaklah daulah Islamiyah di tempatmu!!
insyaAllah.

*jangan abaikan aspek rohani!!

No comments:

Post a Comment