Saturday, October 4, 2014

destinasi cinta hamba

kembali kepada tanah, apa nak peduli?
cinta selapis kulit, kulit kan menjadi tanah...
sirna hancur dimamah...

cinta dari lubuk hati (roh) menghujam tembus ke hati (roh)...
ia kan terbang bersama-sama sepenuh cinta menuju destinasi cinta!
wahai Arjuna, bawalah aku terbang mengubat rindu yang semakin sarat...

Ilaahii anta maqsudi wa ridhaaka matluubii aatini mahabbataka wa ma'rifataka...

Ya Allah,
ya Rasulallah,
berikanlah petunjuk...

No comments:

Post a Comment