Saturday, October 4, 2014

bagaimana mahu tenang, jaminan segala rapuh. lagi hati tak senang, roh bagai terlumpuh. saban membilang, saban menghilang, dan rapuhlah tulang sebagai tanda bakal berpulang.... bertenanglah wahai hati yang walang, sungguh Tuhan Maha Penyayang, kembali engkau dengan tenang dan riang. Ilaahii anta maqsuudii wa ridhaaka matluubii aatinii mahabbataka wa ma'rifataka... amin...

No comments:

Post a Comment