Saturday, October 4, 2014

aku jua punya cerita.
bisu itulah bahasanya.
jiwa kau mendengar, pasti kau memahami.
ceritaku satu saja.
dalam lakaran pelbagai, ceritanya hanya satu.
sakit rindu.
sakit takut.
Dia yang dirindu.
Dia yang ditakut.
sekeping hati rapuh lemah menanggung sarat batin jiwa.
izinkan hamba membisu.
tiada mahu banyak bicara...
hanya mendengar dan tunduk, sami'na wa ato'na.

Ilaahii anta maqsuudii wa ridhaaka matluubii aatinii mahabbataka wa ma'rifataka... amin...

No comments:

Post a Comment