Tuesday, March 13, 2012

Ust Muhadir - Perasaan Cinta, Apa Patut Buat?

Dalam persoalan perasaan, perlu berhati-hati, bukan calang-calang orang yang perlu kita rujuk untuk dapatkan nasihat berkenaannya... bimbang, silap pilih rujukan, lain pula jadi...

No comments:

Post a Comment